Татвар төлөгчдийг зорилтот бүлэг болгон ангилж сургалт, мэдээлэл өгч байна.

372

Татварын хэлтсээс Татвар төлөгчдийг зорилтот бүлэг болгон ангилж тэдгээрт чиглэсэн татварын хууль тогтоомжийн мэдээлэл, сургалт өгч байна. 2017 оны 4 сарын 25-нд жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд Татварын хяналт шалгалт, Нэмэгдсэн өртгийн албан татаврын хууль сэдвүүдээр мэдээлэл өгч сургалт зохион байгууллаа.

2017-05-02-11 2017-05-02-12 2017-05-02-13