Монгол Улсын шинэ Үндсэн хууль батлагдсаны 24 жилийн ой тохиолоо.

851

Монгол Улсын  шинэ Үндсэн хууль батлагдсаны 24 жилийн ой тохиож байна. Монгол Улс нь түүхэндээ 1924, 1940, 1960, 1992 онуудад Үндсэн хуулиа батлаж байсан бөгөөд 1992 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр 4 дэх  Үндсэн хуулиа баталсан. Энэ өдрийг тохиолдуулан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсээс албан хаагчдынхаа дунд “Монгол Улсын Үндсэн хууль”, “Байгууллагын архивт баримт хүлээн авахад анхаарах асуудал” сэдвээр дотоод сургалт зохион байгууллаа.

 Сургалтын дараа албан хаагчдын дунд АХА тэмцээн зохион байгуулсан ба тэмцээнд Дотоод аудит хяналт, шинжилгээ үнэлгээний тасгийн мэргэжилтэн Х.Буянбаяр 1 дүгээр байр, Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн Занабазар 2 дугаар байрыг тус тус эзлэв.