ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ.

Төрийн албаны зөвлөлийн аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2016 оны ээлжит 1 дүгээр хуралдаан боллоо

       Төрийн албаны зөвлөлийн аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2016 оны 01 дүгээр хуралдаан 2016 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр боллоо. Хуралдаанаар 5 асуудал хэлэлцэж, Салбар зөвлөлийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 2016 оны зорилтыг тодорхойлж баталлаа. Төрийн жинхэнэ албан тушаалд журмын дагуу нөөцөөс 6 иргэнийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Шүүхийн Тамгын газар, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Татварын хэлтэс, Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, Мэргэжлийн хяналтын газарт томилуулахаар нэр дэвшүүлж, тогтоол гаргав.

Мөн Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргүүлэх албан хаагчид болон зэрэг дэв шинээр болон ахиулан олгуулах албан хаагчдын асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэлээ. Хуралдаанаар:

1.Сүмбэр сумын ЗДТГазрын дарга Гэнийдоогийн Уранчимэг;

2.Аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга Музагийн Ичинноров;

3.Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн Гадаад харилцаа, нутгийн захиргааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Бат-Эрдэнийн Ган-Эрдэнэ;

4.АЗДТГазрын Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн Хүнс, хөдөө аж ахуй, худалдаа үйлчилгээ, үйлдвэржилт, уул уурхайн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Ганбаярын Хонгор;

5. Сүмбэр сумын ЗДТГазрын Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн дарга Баярсайханы Жижлхам;

6.Аймгийн ИТХурлын Орон нутгийн өмчийн мэргэжилтэн Хишигдоржийн Алтанцэцэг;

7.Аймгийн ИТХурлын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн мэргэжилтэн Буянжаргалын Даваахүү;

8.Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн Сүмбэр сум, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, нөхөрлөл хоршоо  байгуулах иргэнийг дэмжих хөтөлбөр, нийтийг хамарсан ажил хариуцсан мэргэжилтэн Гончигдаваагийн Болортуяа;

9.Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Аялал жуулчлал, тусгай хамгаалалттай газар нутаг хариуцсан мэргэжилтэн Нэргүйн Солонго;

10.Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Тэтгэврийн байцаагч Лхагвадоржийн Жигмэдтогтох;

11.Сүмбэр сумын 2 дугаар багийн нийгмийн ажилтан Самбуугийн Отгонтуяа нарын нийт 11 иргэнийг Төрийн жинхэнэ албанд томилуулах, төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргүүлэхээр болж, аймгийн Засаг даргад уламжлахаар шийдвэрлэлээ.

Мөн Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэвийг дараах 29 албан хаагчид ахиулан болон шинээр олгуулахаар боллоо.

4.Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн хүүхдийн эрх хамгааллын мэргэжилтэн Н.Туяа

5.Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн ерөнхий нягтлан бодогч Б.Оюунцэцэг

6.Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Нэг цонх, сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Наранцэцэг

Дэс түшмэлийн албан тушаалын дэд зэргийг

7.АЗДТГ-ын ХШҮТасгийн дарга Н.Батцэцэг

8.АЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн Соёл, спорт, төрийн бус байгууллага хариуцсан мэргэжилтэн Г.Анхбаатар

9.Аймгийн Статистикийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б.Нарантуяа

10.Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Эрүүл мэндийн даатгалын байцаагч Г.Аззаяа

11.Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Мал аж ахуйн хэлтсийн мэргэжилтэн А.Баярмаа

Дэс түшмэлийн албан тушаалын гутгаар зэргийг

12.АЗДТГ-ын ХШҮТасгийн Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Х.Буянбаяр

13.Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ, ажилд зуучлал, ажил хайгч, ажилгүй иргэдийн болон ажлын байрны захиалгын бүртгэл, тайлан хариуцсан мэргэжилтэн С.Оюунжаргал

14.Аймгийн хөдөлмөрийн хэлтсийн Шивээговь сум хариуцсан мэргэжилтэн Б.Мөнхцэцэг

15.Аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээ, бодлогын хэрэгжилт, хүний нөөц, дотоод ажил, үйл ажиллагааны тайлан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Гантуяа

16.Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Халдварт бус өвчний асуудал, орчны эрүүл мэнд, нөлөөллийн үнэлгээ, хоол тэжээл хариуцсан мэргэжилтэн М.Солонго

Дэс түшмэлийн албан тушаалын дөтгөөр зэргийг

17.АЗДТГ-ын Ерөнхий санхүүчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Соёлмаа

18.АЗДТГ-ын Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн Д.Мөнхзул

19.АЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн Хууль тогтоомж, мэдээлэл системчлэл, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, гэрээний хяналт хариуцсан мэргэжилтэн А.Мягмаржамц

20.Баянтал сумын МЭҮТасгийн дарга Б.Мөнгөнцэцэг

21.Баянтал сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга З.Солонго

22.Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Газрын геодези, зураг зүй хариуцсан мэргэжилтэн Б.Отгончимэг

23.Аймгийн Боловсрол соёлын газрын Хүмүүнлэгийн ухаан хариуцсан мэргэжилтэн Э.Бямбасүрэн

24.Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эх барих эмэгтэйчүүд, гамшгийн үеийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Э.Гэрэлмаа

25.Аймгийн Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтсийн Зорилтот бүлгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн М.Нандинзаяа

26.Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Дотоод ажил, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Ариунчимэг

Туслах түшмэлийн албан тушаалын дэд зэргийг

27.Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Б.Урансанаа

Туслах түшмэлийн албан тушаалын гутгаар зэргийг

28.Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хуулийн зөвлөх, эрх зүйн сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Хатантөмөр

29.Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Шивээговь сумын байгаль хамгаалагч М.Жаргалын 29 албан хаагчид төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэвийг ахиулан болон шинээр олгох саналыг аймгийн Засаг даргад уламжлахаар шийдвэрлэлээ.

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

Сэтгэгдэл үлдээх

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Тогтоол шийдвэрүүд

ЗАХИРАМЖ

ТУШААЛ

Утасны жагсаалт

Таны бидэнд илгээх санал, хүсэлт

Contact Us