Орон нутгийн соёл, урлагийн байгууллагуудын хүний нөөцийг бүрдүүлэх, боловсон хүчний хангалтыг сайжруулах зорилгоор Соёл, урлагийн их сургуулиас цахимаар зохион байгуулсан сургалт боллоо

35

Орон нутгийн соёл, урлагийн байгууллагуудын хүний нөөцийг бүрдүүлэх, боловсон хүчний хангалтыг сайжруулах зорилгоор Соёл, урлагийн их сургуулиас цахимаар зохион байгуулсан сургалт боллоо. Сургалтанд Аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогы хэлтсийн дарга, соёл хариуцсан мэргэжилтэн, БСУГ-ийн соёл хариуцсан мэргэжилтэн, аймгийн Нийтийн номын сан, “Боржигин өв “ музейн захирал, Боржигин чуулгын дарга, Шивээговь, Баянтал сумын Соёлын төвийн эрхлэгч нар оролцож, хамтран ажиллах талаар санал солилцсон сургалт зохион байгуулагдлаа.