ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛТЭЙ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУД

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛТЭЙ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУД  / нийгэм/

Регистр Хуулийн этгээдийн нэр Бүртгэгдсэн огноо Хэлбэр Аймаг Сум Хаяг Утас Үйл ажиллагааний чиглэл
1 8071632 Хотол чойр 2012-01-28 ГҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 2-р баг… 9 тоот 99549325

Д.Ариунаа

Гишүүдийнхээ эрх ашгийг хамгаалж иргэний тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэж төр, төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн түншлэлийг бий болгох
2 8071659 Олон нийтийн оролцоотой шийдэл 2012-01-28 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 2-р баг …17тоот 93060917

Б.Сосор-барам

Гэр хороололд оршин суудаг олон нийтийн эрх ашгийн тусадүйлчлэх зорилгоор иргэд, оршин суугчдыг чадавхжуулж,
3 8082375 Хамтын сэргэлт 2012-05-24 ГҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 2-р баг…..22 тоот 99896226

Ж.Туяа

Христэч зан чанрыг зөв таниулах, Эвангелийн цуглааныг хамтын ажиллагаанд нэгтгэх
4 8089043 Амгалангүн 2012-10-17 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг….4-р байр 8-р ору 115 тоот 93017446

96335954

Н.Мягмар-сайхан

Бага насны хүүхдийг эрүүлжүүлэн чийрэгжүүлэх асаргаа, сувилгааны үйл ажиллагаа
5 8120625 Олон нийтийн оролцоотой хөгжил 2013-11-21 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 1-р баг….117,6 тоот 99293858

Ц.Мөнх-эрдэнэ

Эмэгтэйчүүд, залуучуудад зориулагдсан оюуны хөрөнгө оруулалт болох сургалт зөвлөгөөг зохион явуулах,
6 8129738 Лүнсүлд 2014-02-26 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 1-р баг…154,46 тоот 99051468

88637255

Н.Мөнхцэцэг

Нийгмийн эмзэг болон гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах,
7 8132364 Халтаршонхор 2014-03-17 ГҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг, байр…6,22

тоот

98228509

96601001

Я.Баясгалан

Хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах
8 8137587 Бидний хайр таны төлөө 2014-04-25 ГҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг….3,38 тоот 93125167

Д.Отгонбаяр

Хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүдийнхээ биеийн эрүүл мэндийг сайжруулж, идэвхитэй дасгал хөдөлгөөнд оруулах
9 8149593 Эрхэм нандин сэтгэл 2014-09-11 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 1-р ба,…127,7 тоот 96064511 Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, тэдгээрийн гэр бүлийн гшиүүдийн эрхийг хамгаалах
10 8164142 Бидний баяр бахархал 2015-01-27 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг …15,62 тоот 89600124

96604190

Ж.Сайнзаяа

Зорилтод бүлгийн иргэдэд зориулж оёдол эссгүүр, англи хэл, амьдрах ухаан
11 8168504 Боржигин сүлд 2015-03-10 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 1-р баг…96,01 тоот 99302226

98660513

С.Эрдэнэбилэг

Орон нутгийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн бүтээн байгуулалтад хувь нэмрээ оруулах, нийгмийн эмзэг бүлэгт чиглэсэн олон талт ажил зохион байгуулах
12 8171343 Багачууд хөгжил 2015-04-02 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг…1,1 тоот 99054326

88879296

Д.Өлзийтогтох

Хүүхдэд амьдрах ухааны зөв дадал эзэмшүүлэх, зөв шийдвэр гаргахад нь чиглэсэн төрөл бүрийн нөлөөллийн ажлуудыг холбогдох
13 8221111 Оюунлаг тусархаг залуучууд 2016-09-19 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 1-р баг …. бнб, 19 тоот 99023249

95023249

Х.Амаржаргал

Хүүхэд, залуучуудад эх орноороо бахархах, эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх, харилцааны өндөр соёлтой
14 8223149 Амьдралын толь 2016-10-21 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 1-р баг … тб 17,1 тоот 89548687

89145977

Ш.Батнасан

Түүхэн болон хүний эрхийн сэдвээр ыичигдсэн бүтээлүүдийг сурталчлан таниулах
15 8230234 Дуутын хишиг 2016-12-27 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 2-р баг… 15,13 тоот 88101527

89017881

Д.Хөгжилмаа

Хүний эрхийг хамгаалах, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх
16 8234477 Говьсүмбэр залуучуудын хөгжлийн төв 2017-02-03  НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг … 5,65 тоот 99032632

Н.Идэрзориг

Говьсүмбэр аймгийн хүүхэд, залуучуудын төвөөр дамжуулан чадварлаг багшаар чанартай сургалт
17 8235864 Замын гурав дугаар ангийн залуусын манлайлал 2017-02-14 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 1-р баг… 24,1 тоот 99061749

99842062

П.Энхбат

Залуучуудын үзэл санааг эрхэмлэн дээдэлсэн, ирээдүйнхээ төлөө бүтээлчээр ажиллаж амьдрах, зөв хүмүүжил олоход нь туслах
18 8239584 Говьсүмбэр аймгийн ахмадын хороо 2017-03-28 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 2-р баг…1-рсургуулийн хойд талд 99036099

80544550

Л.Насанжаргал

Ахмад настны эрх, ашиг сонирхол, эрүүл мэндийг хамгаалах
19 8247358 Амьдралын шинэ эхлэл 2017-06-08 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг…. 11,37 тоот 99107761

99821701

Л.Даваасүрэн

Эдгэшгүй өвчтэй хүүхдүүдэд туслах, халамжийн үйлчилгээ, эмчилгээний зардлаар дэмжих
20 8252807 Тэмүүлэл амжилтын гүүр 2017-08-23 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг ….2,17 тоот 88303268

Б.Билгүүн

Насанд хүрэгчдэд амьдрах ухааны сургалтуудыг ерөнхий боловсролын сурагчдад сургуулиас олж авсан мэдлэгийг баттаган, хүний хөгжилд хөрөнгө оруулах
21 8271348 Жанжин чойр хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төв 2018-02-26 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 1-р баг…132,4 тоот 96154949

88316507

З.Дашням

Аймгийн орон нутгийн хүүхэд, залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өгөрүүлэх
22 8272336 Боржигин овогтон холбоо 2018-03-07 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 2-р баг, цагаан ус 1,,3 тоот 99076273

99093536

Ш.Билэггүмбэрэл

Боржигины түүх, соёл, ёс, уламжлалыг судлах, боржигин судлалыг бүхий л чиглэлд өргөжүүлэх
23 8274096 Эрүүл мэндийг дэмжигч ахмадууд 2018-03-23 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг…2,72 тоот 99523009

99549520

Ц.Урт-насан

Эрүүл мэндийн байгууллагуудад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх
24 8283133 Говьсүмбэр аймгийн монгол – оросын найрамдлын ахан дүүс холбоо 2018-06-18 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг …6,51 тоот 88826373

99096412

С.Дашням

Говьсүмбэр аймаг ОХУ-ын найрамдал,хамтын ажиллагаа, хөгжүүлэн бэхжүүлэх, хоёр орны ард түмний итгэлцэл
25 8294119 Чойр зангилааны залуучуудын зөвлөл 2018-12-28 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 1-р баг …60,2 тоот 99011257 99027179

Н.Мягмар-наран

Гишүүдээ нэгдсэн удирдлага бодлого зохицуулалтаар хангах үндэсний, олон улсын хэмжээнд төлөөлөн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх
26 8298866 Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өөдрөг зөвлөл 2018-12-27 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг … 6-22 тоот 99226012

Д.Уранбайгаль

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжин соёл, урлаг, спорт, эрүүл мэндийн чиглэлээр төрөл бүрийн үйл ажиллагаа явуулах
27 4616081 Боржигин түрлэг 2020-07-17 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг 6-р байр 51 тоот 88033581

88826373

С.Дашням

О.Алтанхүү

 
28 4615816 Унаган сүмбэр гал голомт 2019-12-12 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг 15-р байр 13 тоот 88101527

Д.Хөгжилмаа

Н.Долгор

 
29   Үйлдвэрчний эвлэл 1995-03-17         Д.Гантөмөр

/Багш/

 
30   Эрэгтэйчүүдийн холбоо 2003-03-21         Т.Болбаатар  
31   Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл 1992-01-01            
32   Хэрэглэгчдийн  эрх ашгийг хамгаалах 2002-12-06         Х.Чулуунбаатар  
33   МУЗНийгэмлэг салбар 1997-09-01            

 

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛТЭЙ

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУД  /Эдийн засаг/

Регистр Хуулийн этгээдийн нэр Бүртгэгдсэн огноо Хэлбэр Аймаг Сум Хаяг Утас Үйл ажиллагааний чиглэл Уулзалтын хугацаа
1 10091330 Хиад боржигин хөгжил 2012-03-19 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг

75 тоот

98009030

Б.Адьяасүрэн

Үндэсний үйлдвэрлэлээ сэргээж түүхий эдээ боловсруулах үйлдвэр эрхлэгчдэд хууль, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх.  
2 4613511 Хөгжлийн түншлэл 2013-12-31 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 1-р баг 112,1 тоот 99049552

96092850

Ч.Нарантуяа

Бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, төрийн худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх, сайн  
3 8006989 Говийн нүнжиг 2009-07-20 ГҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр ….101 тоот 99820998

99548148

М.Мэндбаяр

Орон нутгийн малчдын эрх ашгийг хамгаалах, малчдын амьжиргааг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх  
4 8071616 Говьсмүбэр аймгийн хөдөө аж ахуйн холбоо 2012-01-23 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг ….0 93017409

Б.Заяат

Хөдөө аж ахуйн хоршоодод эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх, чадавхчуулах  
5 8075115 Төгөлсүмбэр чойр 2012-03-02 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 1-р баг …14 99705186

98624812

Б.Саяхүү

Байгаль орчин хамгаалах, нөхөн сэргээх иргэдийн нөхөрлөлө, бүлгүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих  
6 8081506 Чойр шинэ тосгон 2012-05-15 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 1-р баг …… 34 тоот 99084798

98889303

Б.Цэцгээ

Нийгмийн сайн сайханы төлөө ногоон байгууламж бий болгож,  
7 8106045 Жанжин чойр-Данжин сахиус 2013-05-13 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 2-р баг ….хувийн байр 98996559

98181825

Ц.Даш-дулам

Орон нутагт байгаль хамгаалах, ёс заншил сурталчлах, дэлгэрүүлэх  
8 8117284 Уранхонгор 2013-10-14 ГҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 2-р баг ….ХБ 10,2-8тоот 93141082

99809052

Ж.Чадраа-бал

Гишүүдийнхээ бизнес эрхлэх чадварыг дээшлүүлэх  
9 8196214 Говьсүмбэр аймгийн худалдаа эд хэрэглэгчдийн хоршоолол 2015-12-24 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг…4,3-50 тоот 99287911

С.Саранцэцэг

Худалдаа хоршоологчдын хөдөлгөөнийг дэмжих,  
10 8210527 Жим зам 2016-05-04 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг…15, байрны 19 тоот 96683512

94643512

Д.Доржсүрэн

Авто тээвэр, авто замын чиглэлийн хууль, дүрэм журам, стандарт, ёс зүйг жолооч, тээвэирчдэд сурталчлан таниулах  
11 8210764 Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь суман дахь Дорноговь аймгийн Алтан говь нутгийн зөвлөл 2016-05-06 НҮТББ Говьсүмбр Сүмбэр 1-р баг… 14,53 тоот 94059920

Ц.Амарсайхан

Унаган нутгийнхаа хөгжил дэвшилд хамтран ажиллах, байгаль орчин, ан амьтан уламжлалт ёс заншил  
12 8214107 Говьсүмбэр аймгийн аялал- жуулчлалын холбоо 2016-06-08 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг… 15,73 тоот 94310703

93460202

Т.Болдбаатар

Орон нутагт аялал-жуулчлалын салбарын эхлэлийг тавих  
13 8228108 Говьсүмбэр аймгийн мал эмнэлгийн холбоо 2016-12-07 ГҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг … 8,13 тоот 99549511

89796047

Д.Ундрага

Малын эмч, малчдыг мэдээллээр хангах, малын халдварт өвчнөөс хагмаалах  
14 4615859 Чойр бизнес залуусын хөгжил 2020-01-09 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг 12-р байр 7 тоот 88024488

86497677

Х.Болатхан

Б.Анхцэцэг

   
15 4615972 Говьсүмбэр аймаг дахь тээвэрчдийн эрдэнэс чойр холбоо 2020-04-14 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг 6-р байр 44 тоот 88932395

88082359

Ц.Эвсанаа

У.Эрдэнэсайхан

   
16 4616049 Говийн цолмон зам 2020-05-19 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг 1-р байр 21 тоот 99054259

88081427

Ц.Пүрэвсүрэн

Н.Батбаатар

   
17 4616251 Говьсүмбэр аймаг дахь тээвэрчдийн ууган жолоо холбоо 2020-10-28 НҮТББ Говьсүмбэр  Сүмбэр 3-р баг 3-р байр 123 тоот 99786066

Х.Мягмаржаргал

С.Мөнхтуул

   
18 8148597 Сүмбэр тээврчдийн холбоо 2014-08-28 ГҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 1-р баг…. ХБ 34,1 тоот 99084798

99087240

Д.Доржпүрэв

Говьсүмбэр аймгийн хүнд даацын авто тээвэр эрхлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах  
19 8156743 Говьсүмбэр аймгийн тогоочдын холбоо 2014-11-19 ГҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг…. Beiben truck ЗҮС төвийн байр 86030787

99022292

Б.Алтаншагай

Орон нутагт тогоочдын эрх ашгийг хамгаалах, чадавхийг бэхжүүлэх болон нийгэм соёлын хэрэгцээг хангах замаар нийтийн хоолны чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх  
20 8011192 Боржигдай мэргэн 2009-10-26 НҮТББ Говьсүмбэр Сүмбэр 3-р баг … 08 тоот 98889303

Р.Батжаргал

Бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж нийгмийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулах  
21   Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим салбар           Б.Цэцгээ 94049008    

Сэтгэгдэл үлдээх

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Тогтоол шийдвэрүүд

ЗАХИРАМЖ

ТУШААЛ

Утасны жагсаалт

Таны бидэнд илгээх санал, хүсэлт

Contact Us

This site is registered on wpml.org as a development site.