Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

51

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
 

1

 

 

Батлан хамгаалах хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдалд хийх шалгалт 2021 оны 06 дугаар сарын 8-30-ны өдрөөс эхлэх тул шалгалтад хамрагдах байгууллагын дарга нар тогтоосон хугацаанд судалгаагаар ирүүлсэн бүх ажилтан, албан хаагчдаа бүрэн хамруулна уу.

 

2021 оны 6-р сарын 8-30-ны өдрүүд Сумдын Засаг дарга, ЗДТГ, Засаг даргын дэргэдэх агентлагууд, ОНӨААТҮГ-ууд
 

2

 

 

Коронавируст халдварын нөхцөл байдалтай холбогдуулан байгууллага дээр халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд мөрдүүлж цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан байгууллага дээрээ зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах, вакцинд хамрагдаагүй албан хаагчдыг вакцинд өөрийнх нь хүсэлтийг үндэслэн хамруулах. /фрайзер вакцинд жирэмсэн болон хавдрын эмчийн хяналтанд байгаа албан хаагчид мөн бусад өвчний шалтгааны улмаас вероселл вакцинд хамрагдаагүй албан хаагчдыг хамруулах / 2021.06.21 Сумдын Засаг дарга, ЗДТГ, Засаг даргын дэргэдэх агентлагууд, ОНӨААТҮГ-ууд