Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах тухай аймгийн Засаг даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/172 дугаар захирамж

147

Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах тухай аймгийн Засаг даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/172 дугаар захирамж