Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг түрээсээр олгох төсөл сонгон шалгаруулалтын зар

72