Коронавируст халдвар (ковид-19)-ийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээний тухай аймгийн Засаг даргын А/142 дугаар захирамж

51

Коронавируст халдвар (ковид-19)-ийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээний тухай аймгийн Засаг даргын А/142 дугаар захирамж