“Хуульчийн про боно өдөр-2021” арга болно

20

Монголын Хуульчдын холбооноос жил бүр уламжлал болгон явуулдаг “Хуульчийн про боно өдөр-2021” арга хэмжээнд нийтийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, хууль зүйн туслалцаа, иргэний эрх зүйн боловсролыг дэмжих зорилгоор Говьсүмбэр аймгийн Хуульчдийн холбоо болон бусад хуулийн байгууллагууд нэгдэж иргэдэд үнэ төлбөргүйгээр хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх тул иргэд та бүхэн асуух зүйл байвал доорх утсаар холбогдоно уу.