Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

220

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
 

1

 

 

Байгууллагын дарга нар 2021 оны ээлжийн амралтын хуваарийн саналыг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст ирүүлэх 2021.04.05-ны дотор Бүх байгууллагын дарга нар
 

2

 

 

Аймгийн Засаг даргын А/90 дүгээр захирамжаар Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийг сунгаж, Халдвар тархалтын улбар шар түвшинд шилжүүлсэнтэй холбогдон гаргасан халдвар хамгааллын дэглэмийг мөрдөх, шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлэх, олон нийтэд сурталчлан таниулах арга хэмжээг зохион байгуулах 2021.04.05-ны дотор Бүх байгууллагын дарга нар