Батлагдсан тохиолдлуудын ойрын хавьтлын 670 иргэнээс авсан шинжилгээний хариу бүгд сөрөг гарлаа

64