Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

217

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

 

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
 

1

 

 

Төрийн байгууллагын дотоод удирдлагын ERP цахим системийг нэвтрүүлж, албан хэрэг хөтлөлт, өргөдөл гомдлыг цахим системээр хүлээн авч шийдвэрлэх 3 сарын 15-ны дотор Бүх байгууллагын дарга нарт
 

2

 

 

Сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа эхэлсэнтэй холбогдуулан БШУСайдын 2021.02.24-ны өдрийн А/58 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 3 сарын 15 Боловсрол, соёл урлагийн газрын даргад
3 Мэргэжлийн заавар, зөвлөмж арга зүйгээр хангаж, халдварын эрсдэлээс  урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах 3 сарын 15 Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга, Эрүүл мэндийн газрын дарга нарт
4 Төрийн бүх байгууллагууд газар эзэмших гэрээгээ дүгнүүлэх 3 сарын 12-ны дотор Бүх байгууллагын дарга нарт