ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД

190

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД

Баримтын индекс Баримтын он, сар, өдөр Баримтын тэргүү  Үзэх
01 А-01 2021.01.08 Төсвийн задаргаа батлах тухай Үзэх
02 А-02 2021.01.08 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай Үзэх
03 А-03 2021.01.08 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай Үзэх
04 А-04 2021.01.13 Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөлийн шинэчлэл байгуулах тухай Үзэх
05 А-05 2021.01.14 Өвөлжилт хүндэрсэн сжмдад өвс олгох тухай Үзэх
06 А-06 2021.01.14 Өвс олгох тухай Үзэх
07 А-07 2021.01.14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
08 А-08 2021.01.15 Гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн шуурхай штабын бүтэц, бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
09 А-09 2021.01.19 Статистикийн 2021 оны мэдээ тайлангын график батлах тухай Үзэх
10 А-10 2021.01.19 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
11 А-11 2021.01.19 Төрийн сангийн үйл ажиллагааны дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
12 А-12 2021.01.19 Төсвийн хуваарь батлах тухай Үзэх
13 А-13 2021.01.20 Нөхөн сэргээлт-2024 нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
14 А-14 2021.01.20 Орон нутгийн хөгжлийн индекс тооцох ажлын хэсэг байгуулах  тухай Үзэх
15 А-15 2021.01.20 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
16 А-16 2021.01.20 Эзэмшил газрын хаягийг шинэчлэх тухай Үзэх
17 А-17 2021.01.22 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
18 А-18 2021.01.26 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
19 А-19 2021.01.26 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
20 А-20 2021.02.02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
21 А-21 2021.02.02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
22 А-22 2021.02.02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
23 А-23 2021.02.02 Инжернерүүдийн зөвлөл байгуулах тухай Үзэх
24 А-24 2021.02.02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
25 А-25 2021.02.02 Эрүүл мэндийн газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай Үзэх
26 А-26 2021.02.02 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын бүтэц орон тоог шинэчлэн  балтах тухай Үзэх
27 А-27 2021.02.04 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
28 А-28 2021.02.04 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
29 А-29 2021.02.04 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
30 А-30 2021.02.04 Газрын зориулалт өөрчлөх тухай Үзэх
31 А-31 2021.02.04 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
32 А-32 2021.02.04 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
33 А-33 2021.02.04 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
34 А-34 2021.02.05 Төсвийн хуваарт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
35 А-35 2021.02.08 Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга Үзэх
36 А-36 2021.02.08 Өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдахыг зөвшөөрөх тухай Үзэх
37 А-37 2021.02.08 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
38 А-38 2021.02.08 “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Үзэх
39 А-39 2021.02.08 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
40 А-40 2021.02.09 Аймгийн “Алдарт уяач “ цол тэмдэг олгох тухай Үзэх
41 А-41 2021.02.09 Аймгийн “Аварга малчин” цол тэмдэг олгох тухай Үзэх
42 А-42 2021.02.09 Төөрийн захиргааны албан хаагчид тангараг өргүүлж, Төрийн жинхэнэ албан хаагч болгох тухай Үзэх
43 А-43 2021.02.09 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх
44 А-44 2021.02.09 Өвс нэмж олгох тухай Үзэх
45 А-45 2021.02.09 Ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай Үзэх
46 А-46 2021.02.10 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
47 А-47 2021.02.15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
48 А-48 2021.02.16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
49 А-49 2021.02.18 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
50 А-50 2021.02.19 Короновируст(Ковид19)-ын эсрэг дархлаажуулалтын үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухай Үзэх
51 А-51 2021.02.22 Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын улсын үзлэг явуулах, албан татвар,төлбөр хураах тухай Үзэх
52 А-52 2021.02.22 Үнэлгээний хороо байгуулах Үзэх
53 А-53 2021.02.22 Үнэлгээний хороо байгуулах Үзэх
54 А-54 2021.02.23 Хэлний бодлогын салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
55 А-55 2021.02.23 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
56 А-56 2021.02.24 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
57 А-57 2021.02.24 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах батлах тухай Үзэх
58 А-58 2021.02.26 Цэргийн бүртгэл явуулах тухай Үзэх
59 А-59 2021.03.02 Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах тухай Үзэх
60 А-60 2021.03.02 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
61 А-61 2021.03.02 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
62 А-62 2021.03.02 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
63 А-63 2021.03.02 Дотоод аудитын хороо байгуулах тухай Үзэх
64 А-64 2021.03.02 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай Үзэх
65 А-65 2021.03.03 “Жуух бичиг”-ээр шагнах тухай Үзэх
66 А-66 2021.03.03 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
67 А-67 2021.03.03 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай Үзэх
68 А-68 2021.03.04 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
69 А-69 2021.03.04 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
70 А-70 2021.03.04 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
71 А-71 2021.03.05 Ажлын хэсэг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
72 А-72 2021.03.05 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
73 А-73 2021.03.05 Орон нутгийн хамгаалалтын арга хэмжээг 2021 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө төсвийг батлах тухай Үзэх
74 А-74 2021.03.09 Аймгийн хэмжээнд үндэсний аюулгүй байдлыг хангах 2021 оны төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
75 А-75 2021.03.12 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
76 А-76 2021.03.12 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
77 А-77 2021.03.15 Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай Үзэх
78 А-78 2021.03.16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
79 А-79 2021.03.16 Гамшиг, хохирол хэрэгцээний үнэлгээ хийх ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
80 А-80 2021.03.16 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай Үзэх
81 А-81 2021.03.16 Мэргжлийн боловсрол, сургалтын үндэсний зөвлөлийн аймгийн салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
82 А-82 2021.03.22 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай Үзэх
83 А-83 2021.03.22 Газар эзэмшүүлэх тухай Үзэх
84 А-84 2021.03.22 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
85 А-85 2021.03.25 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
86 А-86 2021.03.22 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
87 А-87 2021.03.24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
88 А-88 2021.03.24 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
89 А-89 2021.03.25 Өвс, тэжээл үнэ төлбөргүй олгох тухай Үзэх
90 А-90 2021.03.28 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгаж, халдвар тархлалтын улба шар түвшинд шилжүүлэх тухай Үзэх
91 А-91 2021.03.30 Өмнө гэр бүлийн хэрэгцээнд хамтран өмчилсөн газрын гэр бүлийн нэг гишүүдэд шилжүүлэх тухай Үзэх
92 А-92 2021.03.30 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
93 А-93 2021.03.30 Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай Үзэх
94 А-94 2021.03.30 Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүний батлах тухай Үзэх
95 А-95 2021.03.30 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
96 А-96 2021.03.30 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
97 А-97 2021.03.30 Гамшгаас хамгаалах шуурхай штаб бүтэц бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухай Үзэх
98 А-98 2021.03.31 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
99 А-99 2021.04.02 Газар эзэмших гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай Үзэх
100 А-100 2021.04.02 Эзэмшил газрын талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай Үзэх
101 А-101 2021.04.02 Төрийн захиргааны албан хаагчид зэрэг дэв шинээр болон ахиулан олгох тухай Үзэх
102 А/102 2021.04.02 Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төлөвлөгөө Үзэх
103 А/103 2021.04.02 Үзэх
104 А/104 2021.04.06 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
105 А/105 2021.04.08 Төсвийн зардлын задаргааг батлах тухай Үзэх
106 А/106 2021.04.08 2021 оныг “Нийтийн эрүүл мэндийн жил” болгох тухай Үзэх
107 А/107 2021.04.09 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
108 А/108 2021.04.09 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
109 А/109 2021.04.09 Бүх нийтийн бэлэн байдалд шижүүлсэниэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Үзэх
110 А/110 2021.04.09 Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай Үзэх
111 А/111 2021.04.12 Цэргийн жинхэнэ албаны халалт, татлагын ажил зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Үзэх
112 А/112 2021.04.12 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
113 A/113 2021.04.14 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
114 A/114 2021.04.16 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх