Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 02 дүгээр сарын 15-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

265

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 02 дүгээр сарын 15-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

 

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
 

1

 

 

Бүх нийтийн цэвэрлэгээг зохион байгуулах. 2 сарын 20-ны дотор Сумдын Засаг дарга нар болон бүх байгууллагын дарга нарт
 

2

 

 

Харьяалалгүй Говьсүмбэр аймгийн оршин суугч ахмадуудыг байгууллагуудад хуваарилан өгч харьяалалд хамруулах 3 сарын 01-ны дотор Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Аймгийн ахмадын хорооны дарга нарт