Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

326

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2021 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

         

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1

 

 

Төрийн байгууллагууд, хуулийн этгээдийн ажилтан албан хаагчдын 30 хүртэлх хувийг ажлын байранд нь ажиллуулж, 0-12 настай хүүхэдтэй албан хаагчид болон бусад ажилтнуудыг гэрээсээ цахимаар ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж ажиллах.

Төрийн ажлыг тасалдуулалгүй, хэвийн үргэлжлэх горимоор ажлыг зохион байгуулах бөгөөд удирдлагууд болон албан хаагчид шаардлагатай тохиолдолд ажлын байрандаа ирж ажиллах.

3 сарын 1-нийг хүртэл Сумдын Засаг дарга нар, Бүх байгууллагын дарга нарт
 

 

2

 

Улсын онцгой комиссоос ирүүлсэн чиглэлийн дагуу төрийн байгууллагууд коронавируст халдварын сэжигтэй тохиолдол илэрсэн үед ашиглах тусгаарлах өрөөг бэлтгэж, халдвар хамгааллын дэглэмийг мөрдүүлж ажиллах. 1 сарын 25-ны дотор Сумдын Засаг дарга нар, Бүх байгууллагын дарга нарт
 

3

 

 

Төрийн байгууллагууд албан томилотоор Аймгийн онцгой комиссын даргад мэдэгдэж, зөвшөөрсний үндсэн дээр явах. 1 сарын 25-наас 3 сарын 1-нийг хүртэл Сумдын Засаг дарга нар, Бүх байгууллагын дарга нарт