УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

296
  1. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн дарга
  2. Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү албаны дарга
  3. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Удирдлага төлөвлөлт, санхүү үйлчилгээний хэлтсийн дарга
  4. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтсийн дарга
  5. Говьсүмбэр аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн дарга