ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ.

Говьсүмбэр аймгийн Төрийн архивт цалингийн баримт нь хадгалагдаж буй байгууллагын жагсаалт

2016.06.30                                                                                                               Чойр.

Хөмрөг /Байгууллагын нэр/

Хадгалагдаж буй баримтын оны хязгаар

1 2 3
1 Аймгийн ЗДТГ 1991-2011
2 Модон эдлэл борлуулах контор 1969-1984, 1992
3 Автотээврийн 32-р бааз 1975-2003
4 Сүмбэрийн Сангийн аж ахуй 1957-2000
5 улсын нөөцийн салбар 2001-2009
6 5-р сургууль 1980-2001
7 Сүмбэр сумын эд хэрэглээний хоршоо 1954-1992
8 Мал эмнэлэг үржлийн алба 1992-1995
9 Ардын банк 1993-1996
10 Сэргээн босголтын банк 1997-1999
11 1-р сургууль 1994-2008
12 2-р цэцэрлэг 1991-2011
13 2-р сургууль 1986-2007
14 1-р цэцэрлэг 1975-2007
15 Баянталын Лүнгийн ус суваг 1990-1996
16 Аудитын газар 2004-2008
17 Орон нутгийн өмчийн алба 1997-2004
18 Аймгийн Татварын хэлтэс 1994-2005
19 Шивээговь сумын 3-р сургууль 1989-1991
20 Ус-Ду ОНӨҮГ 1991-2003
21 Илчлэг-Шивээ ОНӨҮГ 1999-2006
22 Шивээ-Овоо ХК 1993-1999
23 Аймгийн Холбоо 1993-2005
24 Сүмбэр сумын

5-р цэцэрлэг

1995-2007
25 Шивээговь сумын эрчим хүчний үйлдвэр 1993-1998
26 Баянтал сумын ЗДТГ 1990-2002
27 Хэвлэл мэдээллийн алба 2000-2001
28 Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтэс 1997-2007
29 Биеийн тамир спортын газар 1994-2006
30 Шивээговь сумын 3-р цэцэрлэг 1990-2007
31 Онцгой байдлын хэлтэс 1991-2009
32 Баянтал сумын 4-р сургууль 1991-2010
33 Баянтал хүн эмнэлэг 1991-2012
34 Хадгаламж банк 2001-2013
35 Тээвэр авто замын газар 2009-2014

 

Сэтгэгдэл үлдээх

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Тогтоол шийдвэрүүд

ЗАХИРАМЖ

ТУШААЛ

Утасны жагсаалт

Таны бидэнд илгээх санал, хүсэлт

Contact Us