Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 11 дугаар сарын 23-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

189

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 11 дугаар сарын 23-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

 

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 Засгийн газрын 178 дугаар тогтоолын дагуу аймгийн Засаг даргын захирамжаар бүх нийтийн бэлэн байдалд шилжиж байгууллагуудын албан хаагчдыг  гэрээсээ ажиллах үүрэг чиглэлийг өгсөн. Үүнтэй холбоотойгоор байгууллагын албан хаагчдыг гэрээсээ ажлаа хийх нөхцөл боломжоор ханган, зайлшгүй тохиолдолд хуваарь гарган ажлын байранд нь ажиллуулах,  үйл ажиллагаагаа доголдуудахгүй байх тал дээр анхаарч ажиллах. Сумдын Засаг дарга, Бүх байгууллагууд
2  

Байгууллагын ариутгал халдваргүйтгэлийг тогтмол хийж хэвших

 

 

Сумдын Засаг дарга, Бүх байгууллагууд
3 Байгууллагын дарга нары тусгайлсан чиг  үүргийн байгууллагуудын албан хаагчидтай хамт эргүүлд гарах хуваарь гаргана. Хуваарийн дагуу удирдлагууд эргүүлд гарах тул утсаа байнга асаалттай байлгах. Сумдын Засаг дарга, Бүх байгууллагууд