ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ.

Говьсүмбэр аймгийн Төрийн архивт баримт нь хадгалагдаж буй байгууллагын жагсаалт

2016.06.30                                                                                                            Чойр.

Хөмрөг /Байгууллагын нэр/

Хадгалагдаж буй баримтын оны хязгаар

1 2 3
1 Аймгийн ЗДТГ 1991-2014
2 Модон эдлэл борлуулах контор 1969-1992
3 Автотээврийн 32-р бааз 1975-2003
4 Сүмбэрийн Сангийн аж ахуй 1956-1998
5 Нэгдсэн эмнэлэг 1990-2003
6 Шивээговь сумын ЗДТГ 1989-2000
7 Шуудан холбоо 1995-2001
8 Сүмбэр сумын ЗДТГ 1957-2009
9 Нефть бааз 1975-2000
10 Тэжээлийн улсын фонд, улсын нөөцийн салбар 1975-2000

2004-2009

11 Чойрын хайлуур жоншны экспидец 1965-1996
12 5-р сургууль 1986-2001
13 Баянтал худалдаа бэлтгэлийн анги 1990-1993
14 Сүмбэр сумын эд хэрэглээний хоршоо 1959-1997
15 Мал эмнэлэг үржлийн алба 1979-1994
16 Цахилгаан шугам сүлжээний газар 1985-1994
17 Өмч хувьчлал, 1991-2005
18 Ардын банк 1993-1998
19 Сэргээн босголтын банк 1996-1999
20 МАХН 1959-1976
21 Нийгмийн даатгалын хэлтэс 1994-2007
22 Нийтийн ахуйн үйлчилгээ 1994-2007
23 1-р сургууль 1956-2008
24 2-р цэцэрлэг 1988-2011
25 Ядуурлыг бууруулах зөвлөл 1996-2013
26 Санхүүгийн хяналт, шалгалтын алба 1997-2002
27 Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс 1991-2003
28 Материал техникийн хангамж 1989-1994
29 2-р сургууль 1982-2009
30 1-р цэцэрлэг 1970-2009
31 Төрийн хянан шалгах хороо 1995-2002
32 Ариун цэвэр халдварт судлалын станц 1989-1999
33 Шинжлэх ухаан техникийн баримт 1967-2015
34 Аймгийн ИТХ 1994-2012
35 Барилга хот байгуулалтын алба 2005-2009
36 Аймгийн Статистикийн хэлтэс 1991-2011
37 Шивээговь сумын ИТХ 1994-2004
38 Баянталын Лүнгийн ус суваг 1990-1996
39 Аудитын газар 2003-2008
40 Хүнс хөдөө аж ахуйн газар 1998-2006
41 Орон нутгийн өмчийн алба 1991-2005
42 Аймгийн Шүүх 1994-1999
43 Аймгийн Татварын хэлтэс 1994-2003
44 Шивээговь сумын 3-р сургууль 1989-2007
45 Ус-Ду ОНӨҮГ 1991-2003
46 Илчлэг-Шивээ ОНӨҮГ 1996-2006
47 Шивээ-Овоо ХК 1989-1999
48 Аймгийн Холбоо 1989-2005
49 Сүмбэр сумын

5-р цэцэрлэг

1992-2006
50 Шивээговь сумын эрчим хүчний үйлдвэр 1992-1995
51 Баянтал сумын ЗДТГ 1990-2008
52 Хэвлэл мэдээллийн алба 1999-2004
53 Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтэс 1997-2008
54 Улсын бүртгэлийн хэлтэс 1997-2008
55 Биеийн тамир спортын газар 1992-2006
56 Шивээговь сумын 3-р цэцэрлэг 1989-2007
57 Ноториат 2010-2014
58 Онцгой байдлын хэлтэс 1994-2010
59 Баянтал сумын 4-р сургууль 1999-2009
60 Баянтал сумын хүн эмнэлэг 1991-2010
61 Баянтал сумын 4-р цэцэрлэг 1990-2003
62 Хадгаламж банк 2001-2013
63 Номын сан 2006-2014
64 Музей 2004-2014
65 Тээвэр авто замын газар 2009-2014

 

Сэтгэгдэл үлдээх

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Тогтоол шийдвэрүүд

ЗАХИРАМЖ

ТУШААЛ

Утасны жагсаалт

Таны бидэнд илгээх санал, хүсэлт

Contact Us