Удирдах ажилтнуудын 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

380

Удирдах ажилтнуудын 02 дугаар сарын 03ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн биелэлт

 

2019 оны 02 дугаар сарын 17

Өгөгдсөн үүрэг, даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага Биелэлт Хэрэгжилтийн хувь
1. Дулааны станц барихтай холбоотойгоор техникийн нөхцлийг яаралтай гаргаж ирүүлэх 2020 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн дотор Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК Дулааны станц барихтай холбоотойгоор техникийн нөхцлийг ирүүлээгүй байна. 0
2. Харьяалалгүй ахмад настнуудыг холбогдох байгууллагууд байгууллагынхаа харъяалалдаа авах 2020 оны 02 дугаар сарын 29-ний дотор Аймгийн ЗДТГ, Сүмбэр сумын ЗДТГ, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Боржигин чуулга, Боловсрол, соёл урлагийн газар, Хүнс хөдөө, аж ахуйн газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Холбооны газар, Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани, Цахилгаан дамжуулах сүлжээ ТӨХК, Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төв, Эм импекс ХХК, Авто тээврийн төв, Петротрак ХХК, Ус-ду ОНӨААТҮГ, Илчит сансар ХХК, Хаан банк,   НИК ХХК, Тулга ХХК, Сүмбэр алт ХХК, Төмөр замын Чойр зангилаа Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 02 сарын 05-ны өдрийн А/141 албан тоотоор 22 байгууллагад 43 ахмад настныг хуваарилсан.

2019 онд аймгийн хэмжээнд 1400 ахмад настнаас 546 ахмад настан харьяалалгүй байсан бол одоогоор 503 болж буурлаа.

 

100
3. Биелэлтийн дундаж хувь 50

 

ХЯНАЛТШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС