ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДСАНД ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫНГАЗРЫН ДАРГЫН 2017 ОНЫ ТУШААЛУУД

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН 2017 ОНЫ ТУШААЛУУД

Тушаалын дугаар Он, сар, өдөр Тушаалын агуулга Үзэх
1 А/01 2017.01.02 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн тухай Үзэх
2 А/02 2017.01.02 Төрийн албан хаагчийн “Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах” хөтөлбөрийг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
3 А/03 2017.01.02 “Төрийн албан хаагчийн сургалт хөтөлбөр”-ийг шинэчлэн батлах тухай Үзэх
4 А/04 2017.01.02 Засаг даргын Тамгын газрын орон тоо, цалин санг батлах тухай Үзэх
5 А/05 2017.01.04 Т.Бат-Эрдэнэ, Н.Одонтуяа, Б.Соёлмаа, Ц.Отгончимэг нарын цалингийн шатлалыг нэмэгдүүдэн олгох тухай Үзэх
6 А/06 2017.01.25 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
7 А/07 2017.01.25 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
8 А/08 2017.01.30  Комисс томилох тухай Үзэх
9 А/09 2017.02.14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
10 А/10 2017.02.16 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
11 А/11 2017.02.16 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
12 А/12 2017.02.22 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
13 А/13 2017.02.23 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
14 А/14 2017.02.23 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай Үзэх
15 А/15 2017.03.07 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
16 А/16 2017.03.10 Албан хаагчдын 2017 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Үзэх
17 А/17 2017.03.15 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
18 А/18 2017.03.22 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
19 А/19 2017.03.31 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
20 А/20 2017.04.14 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
21 А/21 2017.04.19 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
22 А/22 2017.04.24 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
23 А/23 2017.04.30 Хэлтсүүдийн дүрэм шинэчлэн батлах тухай Үзэх
24 А/24 2017.04.30 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
25 А/25 2017.05.22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
26 А/26 2017.05.22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
27 А/27 2015.05.26 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
28 А/28 2017.05.29 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр зохион байгуулах тухай Үзэх
29 А/29 2017.05.31 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
30 А/30 2017.06.06 Хагас жилийн бараа материал үндсэн хөрөнгийн тооллого зохион байгуулах тухай Үзэх
31 А/31 2017.06.07 Тооллогын комисс байгуулах тухай Үзэх
32 А/32 2017.06.07 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
33 А/33 2017.06.07 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
34 А/34 2017.06.21 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
36 А/36 2017.06.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
37 А/37 2017.06.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
38 А/38 2017.06.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
39 А/39 2017.06.30 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
40 А/40 2017.06.30 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
41 А/41 2017.07.18 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
42 А/42 2017.07.18 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай Үзэх
43 А/43 2017.07.25 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
44 А/44 2017.07.31 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
45 А/45 2017.08.01 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
46 А/46 2017.08.21 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
47 А/47 2017.08.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
48 А/48 2017.08.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
49 А/49 2017.08.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
50 А50/ 2017.08.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
51 А/51 2017.08.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
52 А/52 2017.08.31 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
53 А/53 2017.09.22 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
54 А/54 2017.09.22 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
55 А/55 2017.09.30 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
56 А/56 2017.10.02 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
57 А/57 2017.10.02 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
58 А/58 2017.10.03 Удирдлагын академийн элсэлтийн салбар комисс томилох тухай Үзэх
59 А/59 2017.10.10 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
60 А/60 2017.10.16 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
61 А/61 2017.10.26 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
62 А/62 2017.10.27 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
63 А/63 2017.11.01 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
64 А/64 2017.11.01 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
65 А65/ 2017.11.09 Комисс байгуулах тухай Үзэх
66 А/66 2017.11.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
67 А/67 2017.11.27 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
68 А/68 2017.11.29 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
69 А/69 2017.11.29 Жилийн эцсийн бараа материал үндсэн хөрөнгийн тооллого явуулах тухай Үзэх
70 А/70 2017.11.29 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
71 А/71 2017.11.29 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
72 А/ 72 2017.12.18 Албан хаагчдад урамшуулал олгох тухай Үзэх
73 А/73 2017.12.18 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
74 А/74 2017.12.19 Тооллогын комисс байгуулах тухай Үзэх
75 А/75 2017.12.19 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
76 А/76 2017.12.19 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай Үзэх
77 А/77 2017.12.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
78 А/78 2017.12.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
79 А/79 2017.12.21 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх
81 А/81 2017.12.26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
82 А/82 2017.12.27 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх

Сэтгэгдэл үлдээх

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн 2021 оны төлөвлөгөө

Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Тогтоол шийдвэрүүд

ЗАХИРАМЖ

ТУШААЛ

Утасны жагсаалт

Таны бидэнд илгээх санал, хүсэлт

Contact Us