Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын дотоод сургалтыг “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний...

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга 2019 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр аймгийн Засаг даргын...

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2020 онд Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл нь Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан Улсын Их хурал, Засгийн газар, Төрийн албаны...

Сум, багийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдад ёс зүйн сургалт зохион...

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас төр засгийн бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг сайжруулах, үйл ажиллагааны ололттой дутагдалтай тал, цаашид анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл, зөвлөгөө...

Говьсүмбэр аймгийн төрийн байгууллагуудын 2021 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны мэдээлэл

№ Байгууллагын нэр Ёс зүйн зөвлөл байгуулагдсан огноо, шийдвэрийн дугаар 2021 оны 6 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэлх үйл ажиллагааны үр дүн Нийт хуралдсан тоо Хүлээн авсан өргөдөл, гомдлын...

Харьяа байгууллагуудын ёс зүйн хорооны мэдээлэл

Харьяа байгууллагуудын ёс зүйн хорооны мэдээлэл 2021.06.18 № Аймгийн нэр Харьяа байгууллагууд Ёс зүйн зөвлөл байгуулсан огноо, шийдвэрийн дугаар 1 Говьсүмбэр Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 2019.09.26, А/55 2 Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар 2018.06.05,...

Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилт

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын дэргэдэх байгууллагуудын Ёс зүйн зөвлөлийн 2021 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэлх өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл № Байгууллага 2021 оны 6...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ