БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГА, ДОТООД АУДИТ БОЛОН ЁС ЗҮЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН ЁС ЗҮЙН СУРГАЛТЫН...

Төрийн албан хаагчдын харилцаа, хандлага, ёс зүйг сайжруулахад чиглэсэн аймгийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчдын ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг хангуулах,...

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын дотоод сургалтыг “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний...

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга 2019 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр аймгийн Засаг даргын...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ