Албан хаагчдын ур чадварын нэмэгдэл, тэтгэмж

Тусламж дэмжлэг

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу 14 албан хаагчид 5,4 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж, шинэ хүүхэдтэй болсон 2 албан хаагчид...

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдад Олгосон шагнал урамшууллын мэдээлэл

Төрийн үйлчилгээний 16 ажилтанд ур чадварын нэмэгдлийг сар бүр тогтмол олгож байна. 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар ур чадварын нэмэгдэлд 18,6 сая төгрөгийг, ажлын...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ, ТЭТГЭМЖ /2021 он/

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ, ТЭТГЭМЖ /2021 он/ № Баримтын индекс Баримтын он, сар, өдөр Баримтын тэргүү Үзэх 1 А-03 2021.01.18 АЗДТГ-ын орон тоо, цалин санг батлах тухай Үзэх 2 А-04 2021.01.18 Алба хаагчдын...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ