Албан хаагчдын ур чадварын нэмэгдэл, тэтгэмж

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ, ТЭТГЭМЖ /2021 он/

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ, ТЭТГЭМЖ /2021 он/ № Баримтын индекс Баримтын он, сар, өдөр Баримтын тэргүү Үзэх 1 А-03 2021.01.18 АЗДТГ-ын орон тоо, цалин санг батлах тухай Үзэх 2 А-04 2021.01.18 Алба хаагчдын...

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдад олгосон тусламж, дэмжлэгийн мэдээлэл

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын “Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 15 албан хаагчид 4,5 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж, шинэ...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ