Албан хаагчдын ур чадварын нэмэгдэл, тэтгэмж

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдад олгосон тусламж, дэмжлэгийн мэдээлэл

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдад олгосон тусламж, дэмжлэгийн мэдээлэл 2019.06.10 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын “Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу 2019 оны эхний хагас жилийн...

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдад олгосон тусламж, дэмжлэгийн мэдээлэл

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын “Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 15 албан хаагчид 4,5 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж, шинэ...

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдад Олгосон шагнал урамшууллын мэдээлэл

Төрийн үйлчилгээний 16 ажилтанд ур чадварын нэмэгдлийг сар бүр тогтмол олгож байна. 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар ур чадварын нэмэгдэлд 18,6 сая төгрөгийг, ажлын...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ