Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ, урамшуулал, зэрэг дэв, цалин шатлал

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДАД ОЛГОСОН ТУСЛАМЖ, ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛСЭН ЖАГСААЛТ

2020.12.31   № Албан хаагчийн овог нэр Албан тушаал Тусламж, дэмжлэгийн төрөл Тусламж, дэмжлэг олгосон хугацаа Мөнгөн дүн 1. Болдбаатарын Мандуул Аймгийн Засаг даргын туслах Дэмжлэг 2020.02.07 300000 2. Мөнхзаяагийн Мичидмаа СТСХ-ийн мэргэжилтэн Дэмжлэг 2020.02.14 100000 3. Гансүхийн Энххишиг ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Дэмжлэг 2020.02.14 100000 4. Нямын Сэрээтэр Хэвлэл мэдээллийн ажилтан Тусламж 2020.04.01 500000 5. Батмагнайн Нямцэрэн Нягтлан бодогч Дэмжлэг 2020.05.29 350000 6. Даваагийн...

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдынцалингийн шатлал ахиулсан байдлын мэдээлэл

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын цалингийн шатлал ахиулсан байдлын мэдээлэл 2019.02.01 Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээг үндэслэн 2019 оны 01 дүгээр сард...

Төсвийн шууд захирагч, менежер, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах,...

Төсвийн шууд захирагч, менежер, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн  үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх ажлыг мэргэшлийн удирдлагаар хангаж, үр дүнг тооцсон байдал            Төрийн албаны зөвлөлийн 2012...

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдад урамшуулал олгосон тухай мэдээлэл

2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөөр хүлээсэн үүргээ амжилттай биелүүлж, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээгээр бүрэн хангалттай үнэлгээтэй дүгнэгдсэн нийт 25 төрийн албан...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ