Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ, урамшуулал, зэрэг дэв, цалин шатлал

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдад урамшуулал олгосон тухай мэдээлэл

2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөөр хүлээсэн үүргээ амжилттай биелүүлж, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээгээр бүрэн хангалттай үнэлгээтэй дүгнэгдсэн нийт 25 төрийн албан...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ