Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ, урамшуулал, зэрэг дэв, цалин шатлал

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдад урамшуулал олгосон тухай мэдээлэл

2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөөр хүлээсэн үүргээ амжилттай биелүүлж, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээгээр бүрэн хангалттай үнэлгээтэй дүгнэгдсэн нийт 25 төрийн албан...

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчид зэрэг дэвийн нэмэгдэл олгосон тухай мэдээлэл

2019 оны 04 дүгээр сард аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга М.Анхбаярт төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэвийн нэмэгдлийг Ахлах...

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдынцалингийн шатлал ахиулсан байдлын мэдээлэл

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын цалингийн шатлал ахиулсан байдлын мэдээлэл 2019.02.01 Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээг үндэслэн 2019 оны 01 дүгээр сард...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ