Аймгийн Засаг даргын захирамж

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2019 ОНЫ 6-Р САРЫН ЗАХИРАМЖУУД А/215-A/254

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2019 ОНЫ 5-Р САРЫН ЗАХИРАМЖУУД А/215-A/254

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2019 оны 2-р албан даалгавар

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангах тухай

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2019 оны 1-р албан даалгавар

Өвөлжилт, цаг агаарын аюулт үзэгдэл болзошгүй хүндрэлийг хохирол багатай даван туулах, хорио цээрийн дэглэмийг сахиулах ажлыг зохион байгуулах, эрчимжүүлэх тухай

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД № Баримтын индекс Баримтын он, сар, өдөр Баримтын тэргүү Үзэх 01 А-01 2020.01.03 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааны түр хязгаарлалт, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын амралтын...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД № Баримтын индекс Баримтын он, сар, өдөр Баримтын тэргүү  Үзэх 01 А-01 2021.01.08 Төсвийн задаргаа батлах тухай Үзэх 02 А-02 2021.01.08 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай Үзэх 03 А-03 2021.01.08 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2019 ОНЫ 3-Р САРЫН ЗАХИРАМЖУУД А/65-A/139

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2019 ОНЫ 3-Р САРЫН ЗАХИРАМЖУУД А/65-A/139  

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2019 ОНЫ 8-Р САРЫН ЗАХИРАМЖУУД А/290-A/299

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2019 ОНЫ 8-Р САРЫН ЗАХИРАМЖУУД А/290-A/299

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2019 ОНЫ 2-Р САРЫН ЗАХИРАМЖУУД А/41-A/64

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2019 ОНЫ 2-Р САРЫН ЗАХИРАМЖУУД А/41-A/64

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2019 ОНЫ 7-Р САРЫН ЗАХИРАМЖУУД А/255-A/289

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2019 ОНЫ 7-Р САРЫН ЗАХИРАМЖУУД А/255-A/289

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017 ОНЫ ЗАХИРАМЖУУД № Захирамжийн дугаар Он, сар, өдөр Захирамжийн агуулга Үзэх 1 А/01 2017.01.02 Хөрөнгө зарцуулах тухай Үзэх 2 А/02 2017.01.02 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Үзэх 3 А/03 2017.01.03 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх 4 А/04 2017.01.12 Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх 5 А/05 2017.01.12 Говьсүмбэр мастер кросс-2017 автомашины...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ