Төрийн албаны тусгай шалгалт

Төрийн албаны тусгай шалгалтыг зохион байгуулна

Говьсүмбэр аймагт төрийн албаны тусгай шалгалтыг 2020 оны тавдугаар сарын 22-ны өдөр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимд 09:00 цагт зохион байгуулна. Албан тушаалын...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР, АЖЛЫН...

2018.02.05 Чойр хот № Захиалга өгсөн  байгууллага Нэгжийн нэр Ажлын байр Ажлын байранд тавигдах шаардлага Ангилал Нэр Хариуцсан асуудал Орон тоо Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил Туршлага Ур чадвар Тусгай шаардлага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ДЭС ТҮШМЭЛ 1 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар Хууль, эрх зүйн хэлтэс ТЗ-5 Мэргэжилтэн Гэрээний хяналт, архив, албан...

Сул орон тоог нөөцөд бүртгэлтэй иргэдээс нөхөх зар

  Нэг. Сул орон тоог нөхөх зар Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн албаны...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ