Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, саналд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай илтгэх хуудас

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр батлуулсан “Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын дарга, нээлттэй утсанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн...

Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтийн тайланд 2016 оны хагас жилийн байдлаар...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСАГ ИЛТГЭХ ХУУДАС 2016.07.25                                                                                                       Чойр хот Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 322-р тогтоолын дагуу аймагт хамааралтай, хяналтанд байгаа Холбогдох...

Нутгийн захиргааны байгууллагуудад 2016 оны хагас жилийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСАГ 2016 оны 08 дугаар сарын 19                                                                            Чойр хот Монгол Улсын Засгийн газрын 2013...

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс Говьсүмбэр аймагт хэрэгжиж буй зорилт, арга...

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАСАГ ИЛТГЭХ ХУУДАС 2016.07.25                                                                                                       Чойр хот Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 322-р тогтоолын дагуу аймагт хамааралтай, хяналтанд байгаа Засгийн...

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө

  Д/д Төлөвлөгөө Үзэх 1  Дотоод аудит, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн төлөвлөгөө татаж авах 2 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн төлөвлөгөөний хэрэгжилт татаж авах  

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ