УАШ Зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 10 дүгээр сарын 12-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 10 дүгээр сарын 12-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар                № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Хугацаат цэргийн албаны 2 дугаар ээлжийн татлага, халалтын ажил аймгийн хэмжээнд 10 дугаар сарын 20-30-ны хооронд явагдах...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар               № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн 3-р улирлын тайланг 9 дүгээр сарын 30-ны дотор Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст ирүүлнэ...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 09 дугаар сарын 14-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 09 дугаар сарын 14-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Асахгүй байгаа гудамжны гэрэлтүүлгүүдийг засварлаж ашиглалтанд оруулах, асах цагийг наашлуулах. 2020 оны 09 дугаар сарын 28 Сумдын Засаг дарга нар 2 Намрын...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар               № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Сууц өмчлөгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийг шинэчлэх асуудлыг хэлэлцэх. 2020 оны 09 дүгээр сарын 14   АЗДТГ-ын ХОХБТХэлтэс 2 Замын баруун талын жоншны компаниудаар...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар             № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Албан байгууллагын дарга, эрхлэгч нар  8  дугаар сарын 31-ны өдрийн дотор ээлжийн амралтаа...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Аймгийн баяр наадмыг зохион байгуулах салбар хороод санхүүгийн тайлан болон ажлын тайланг ирүүлэх 2020 оны 07 дугаар сарын 24 Наадмын...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар            № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Аймгийн баяр наадмыг зохион байгуулах хороо болон салбар хороонд томилогдсон байгууллагын удирдлагууд баяр наадмын  өдрүүдэд хариуцлагатай ажиллах 2020...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар    № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Шар бүрдний эхийг цэвэрлэх 2020 оны 7 дугаар сарын 6 Сүмбэр сумын ЗДТГ 2 Зам дагасан ойн зурваст анхаарч, хяналт тавьж,  арга...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн хагас жилийн тайланг ирүүлэх 2020 оны 06 дугаар сарын 20-ны дотор Сумдын Засаг дарга, бүх байгууллагууд  

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг,...

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2020 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг, даалгавар   № Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага 1 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулахгүй, цахим орчинг ашиглан байгууллагынхаа хүрээнд...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ