УАШ Зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 41, орны хүн оролцуулсан 1 /Цагдаагийн хэлтсийн дарга/, нийт 42 албан...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 21, орны хүн оролцуулсан 11 /Сүмбэр сумын Засаг дарга, Газрын харилцаа,...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 36, орны хүн оролцуулсан 3 /Онцгой байдлын газрын дарга,  ШШГА-ны дарга,...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 35, орны хүн оролцуулсан 10 /Сүмбэр сумын Засаг дарга, Баянтал сумын...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 37, орны хүн оролцуулсан 4 /Илчлэг-Шивээ ОНӨҮГазрын дарга, Тохижилт-Сүмбэр ААТОНӨҮГазрын дарга,...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнд үүрэг бүхий оролцох 46 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 40, орны хүн оролцуулсан 2 /Цагдаагийн хэлтсийн дарга, Шуудан үйлчилгээний газрын...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнд үүрэг бүхий оролцох 46 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 30, орны хүн оролцуулсан 2 /“Ус-Ду” ОНӨҮГазрын захирал, “Талын-Илч” ОНӨҮГазрын захирал/,...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнд үүрэг бүхий оролцох 46 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 33, орны хүн оролцуулсан 5 /“Ус-Ду” ОНӨҮГазрын захирал, Онцгой байдлын газрын...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 37, орны хүн оролцуулсан 4 /“Ус-Ду” ОНӨҮГазрын захирал, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх...

Удирдах ажилтнуудын 2017 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөний ирцийн мэдээлэл,...

Ирцийн мэдээлэл: 2017 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн аймгийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөнд үүрэг бүхий оролцох 47 удирдах албан тушаалтнаас өөрийн биеэр 35, орны хүн оролцуулсан 3 /“Ус-Ду” ОНӨҮГазрын захирал, Мэргэжлийн хяналтын газрын...

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХУАНЛИ

2020 . 06
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

ТАНЫ БИДЭНД ИЛГЭЭХ САНАЛ, ХҮСЭЛТ