ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

Хариуцсан мэргэжилтэн: Г.Чинмэргэн

Утасны дугаар: 90989899

Тайлбар:

Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр.

ХБИ-ий ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр.

Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр.

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр.

Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр.

Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр.г.

Хариуцсан мэргэжилтэн: Л.Эрдэнэчимэг

Утасны дугаар: 99546996