ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

Хариуцсан мэргэжилтэн: Г.Хонгор

Утасны дугаар: 99660245

Е-Mail хаяг: khongor11g@yahoo.com

Бүрдүүлэх материал
1Худалдаа, үйлчилгээний гадна, дотно тохижилтыг харуулсан фото зураг /Камер, галын хор, булан, дохиоллын систем, кассын машин, хууль сурталчлах самбарыг баталгаажуулсан зураг/
2 Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар хувь, тохирлын гэрчилгээний хуулбар
3 Аймгийн Засаг даргад хандаж тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл /эрхлэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төрөл, хугацааг тодорхой дурьдах/;
4Татварын тодорхойлолт
5Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт