АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж санал, хүсэлт, өргөдөл гомдлыг бичгээр, биечлэн /АЗДТГазар 302 тоот өрөө/ цахимаар болон утсаар хүлээн авна. 

Хариуцсан мэргэжилтэн: Д.Оюунсайхан

Утасны дугаар: 99046898

Нээлттэй утас: 70543434

Е-Mail хаяг: info@govisumber.gov.mn

                     Oyunsaikhan@govisumber.gov.mn

Санал, хүсэлт, өргөдөл гомдлын цахим сайт: www.govisumber.gov.mn /Цахимаар болон 70543434 утсанд өгсөн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлоо цахимаар хянаж хариу авах боломжтой/

Бичгээр гаргахдаа

Бүрдүүлэх материал
1Бичгээр гаргасан өргөдөл, гомдолд овог, нэр оршин суугаа газрын буюу шуудангийн хаягаа бичиж, гарын үсгээ зурна. Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар гарын үсгээ зурж чадахгүй бол бусдаар төлүүлэн зурж болно.

Хариуцсан мэргэжилтэн: Д.Оюунсайхан

Утасны дугаар: 99046898

Е-Mail хаяг: Oyunsaikhan@govisumber.gov.mn

Бүрдүүлэх материал
1Тусламж, дэмжлэг хүссэн байдлыг нотлох баримтын хуулбар
2Иргэний үнэмлэхний хуулбар
3Багийн засаг даргын тодорхойлолт
4Хувийн өргөдөл/РД, утасны дугаар, хаяг бичих/

Хариуцсан мэргэжилтэн: Ц.Отгончимэг

Утасны дугаар: 99843682

Е-Mail хаяг: Otgonchimber.ts@govisumber.gov.mn

Бүрдүүлэх материал
1Аймгийн Засаг даргаас олгох шагналын журамтай танилцах Татаж авах
2Албан бичиг
3Хурлын тэмдэглэл
4Ажил байдлын тодорхойлолт
5Анкет Татаж авах

Хариуцсан мэргэжилтэн: Ц.Отгончимэг

Утасны дугаар: 99843682

Е-Mail хаяг: otgonchimer.ts@govisumber.gov.mn

Бүрдүүлэх материал
1Хурлын тэмдэглэл
2Ажил байдлын тодорхойлолт
3Төрийн дээд одон, медальд тодорхойлох анкет Татаж авах
4Төрийн одон, медалийн эрэмбэ, тайлбартай танилцах Татаж авах

Хариуцсан мэргэжилтэн: Ц.Отгончимэг

Утасны дугаар: 99843682

Е-Mail хаяг: Otgonchimeg.ts@govisumber.gov.mn

Бүрдүүлэх материал
1Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр
2Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт
3“4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь
4Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт
5Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг хуулбарын хамт
6Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт
7Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх) анкет татах Татаж авах

Хариуцсан мэргэжилтэн: М.Мөнхнаран

Утасны дугаар: 95952401

Хариуцсан мэргэжилтэн: Н.Оюунбат /Цэргийн тоо бүртгэл, нөхөн хангалтын офицер/

Утасны дугаар: 92034055

Бүрдүүлэх материал
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт 
1.Иргэний цахим үнэмлэх, цэргийн үүрэгтний үнэмлэх

Хариуцсан мэргэжилтэн: Н.Оюунбат /Цэргийн тоо бүртгэл, нөхөн хангалтын офицер/

Утасны дугаар: 92034055

Шийдвэрлэх хугацаа хэлбэр
30 хоног
 
Үйлчилгээг авахад анхаарах зүйлс
Өөрийн биеэр ирэх
 
Бүрдүүлэх материал
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт 
1.Иргэний цахим үнэмлэх, цэргийн үүрэгтний үнэмлэх