ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗАР

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗАР

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН
ГАЗАР

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН
ХЭЛТЭС

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН
ГАЗАР

СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС

ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС

УС, ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБА

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР

ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭС

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБА

ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
АЛБА

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР