Төрийн албаны салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

 

Овог, нэр Албан тушаал
Дарга
1 Д.Содном Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
Нарийн бичгийн дарга
2 М.Анхбаяр Аймгийн ЗДТГазрын  Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга
Гишүүд
3 Д.Сувд Шүүхийн Тамгын газрын дарга
4 Ж.Оюунбилэг Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга
5 Б.Сарантуяа Төрийн аудитын газрын дарга, аймгийн Тэргүүлэх аудитор
6 Д.Магвансүрэн Аймгийн ЗДТГазрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга
7 С.Уранцэцэг Аймгийн ЗДТГазрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга
8 Б.Ганбаяр Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга
9 Х.Бат-Очир Цагдаагийн хэлтсийн дарга
10 Б.Хатантөмөр Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга