Төрийн албаны салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

 
Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн:
 

Д/д Нэр Албан тушаал Салбар зөвлөлийн албан тушаал

Мэйл хаяг, Утас

1 Д.Содном ЗДТГ-ын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Салбар зөвлөлийн дарга

99549014

d_614d.sodnom@yahoo.com

2 П.Дэлгэрмаа ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Нарийн бичгийн дарга

99129798

gsazdtg_doc@yahoo.com

3 Ж.Оюунбилэг ИТХ-ын Нарийн бичгийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Гишүүн

99548333

zozolo13@yahoo.com

4 С.Уранцэцэг ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Гишүүн

99148717

urnaa.0605@yahoo.com

5 Д.Магвансүрэн ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга Гишүүн

99038577

d_magvansuren@yahoo.co.uk

6  Н.Одонтуяа ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга Гишүүн 99053009
odnoo_3009@yahoo.com
7 Б.Баттөр Аймгийн тагнуулын тасгийн дарга Гишүүн

99731168

battortor@yahoo.com

8 Ш.Ичинхорлоо Аймгийн аудитын газрын дарга, Ерөнхий аудитор Гишүүн

99044192

ichinkhorloosh@yahoo.com

9 Б.Ганбаяр Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга Гишүүн

99121764

oogii_bayar_mn@yahoo.com

10 Д.Сувд Аймгийн Шүүхийн Тамгын газрын дарга Гишүүн

99011531

Suvd_2666@yahoo.com

11 Г.Уранчимэг Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын дарга Гишүүн

93017433

G.Uranchimeg@yahoo.com