Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг

 

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2008 оны 67 дугаар тогтоолоор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцэд Хөгжлийн бодлогын хэлтсийг байгуулахаар шийдвэрлэсний дагуу тус хэлтэс нь эмхлэгдэн байгуулагдсан.

 

Зорилго:

 

Аймгийн хөгжлийн урт, дунд хугацааны стратегийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангуулах, зохицуулалт хийх, хяналттавьж, үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд оршино.

 

Чиг үүрэг:

 

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс нь үндсэн зорилгынхоо хүрээнд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг. Үүнд:

1.    Эдийн засгийн төлөвлөлт
2.    Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, худалдан авах ажиллагаа
3.    Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, Концесс
4.    Хүнс, хөдөө аж ахуй, худалдаа үйлчилгээ, үйлдвэржилтийн бодлого
5.    Газрынхарилцаа, барилга,хотбайгуулалт, дэд бүтэц/эрчим хүч, ус дулаан, зам, тээвэр, харилцаа холбоо/-ийн бодлого
6.    Байгальорчин, ус, цаг уур, аялалжуулчлал, геологи,уулуурхайсалбарын бодлого
Дээрх чиг үүргийн хүрээнд төрөөс баримталж буй бодлогыг хэрэгжүүлэх, орон нутгийн онцлогт тохирсон бодлого, хөтөлбөр,төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулалт хийх, хэрэгжилтэнд ньхяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлт өгөх үйл ажиллагаа эрхэлдэг.

 

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016 оны 08 дугаар сарын 09 дугаар тогтоолоор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцэд Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийг байгуулахаар шийдвэрлэсний дагуу тус хэлтэс нь шинэчлэн байгуулагдсан.

 

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

 

Хэлтсийн албан хаагчдаас дараах мэдээ, мэдээллийг аймгийн цахим хуудсанд байршуулна. Үүнд:

1.    Орон нутгийн хөгжлийн сан, байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал, авто замын сангийн төлөвлөлт, явц, гүйцэтгэл
2.    Улсын болон орон нутгийн төсөв, төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалт
3.    Концесс, төр хувийн хэвшлийн түншлэл
4.    Тендерийн зар, явц, үр дүн
5.    Согтууруулах ундаа, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой мэдээ, мэдээлэл
6.    Цаг үеийн мэдээ, мэдээллүүд

 

Хэлтсийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, албан хаагчдын мэдээлэл

 

Албан хаагчдийн нэр

Албан тушаал

И-мейл хаяг

Харилцах утас

1 t-bat-erdene-3Т.Бат-Эрдэнэ

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

bat-erdene.t@govisumber.gov.mn

Batiinaa_1225@yahoo.com

99025528

2 battsetseg-3Н.Батцэцэг

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалт, дэд бүтэц, тохижилтын бодлого, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

battsetseg.n@govisumber.gov.mn

Battsetseg_nymsuren@yahoo.com

94155484

88155484

 

3

g-khongorГ.Хонгор

Хүнс, хөдөө аж  ахуй, худалдаа үйлчилгээ, хөнгөн үйлдвэрлэл, уул уурхайн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

khongor.g@govisumber.gov.mn

Khongor11g@yahoo.com

99660245

4

Г.Энххишиг

Эдийн засгийн төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа, Концессын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

enkhkhishig0818@yahoo.com

99437117

5

Ц.Уранбаяр

Байгаль орчин, аялал жуулчлал, ус, цаг уур, орчны шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Uranbayar@govisumber.gov.mn

99649098