Нийгмийн бодлогын хэлтэс

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
Нийгмийн бодлогын хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг

 

 

Үндсэн чиг үүрэг: Аймгийн нийгмийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого, стратеги тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох, төлөвлөх, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, биеийн тамир, спорт, эрүүл мэнд, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал, хүүхэд залуучууд, ахмад настнууд зэрэг хүн ам зүйн чиглэлийн хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн мэдээллээр хангах, зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

 

АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

 

Албан хаагчийн нэр, албан тушаал Хариуцсан ажлын чиг үүрэг Утасны дугаар, өрөөний дугаар Цахим хаяг
1  

Соёл-Эрдэнийн

УРАНЦЭЦЭГ

 

Хэлтсийн дарга

 

Хэлтсийн үйл ажиллагааны бодлогын хэрэгжилтийг арга зүйн удирдлагаар хангах, удирдан зохицуулах, хяналт тавих

99148717

Өрөөний

№408

Urnaa.0605@yahoo.com
2

Ганбатын АНХБААТАР

 

Соёл, спорт, төрийн бус байгууллага, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Соёл, биеийн тамир, спортын бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, хяналт тавих, төрийн бус байгууллагуудыг арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллах

89545522

Өрөөний

№402

Ankhaa_gt800@yahoo.com
3

Тэрбишийн ЧИМЭД

 

Эрүүл мэндийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Эрүүл мэндийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, хяналт тавих

93035888

Өрөөний №402

Chimed_bi@yahoo.com
4

Хүүгийн БАЯРЖАРГАЛ

 

Боловсрол, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Боловсрол, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, хяналт тавих

99034275

Өрөөний №402

kh.bayarjargal16@gmail.com
5

Октябрийн

Болор-Эрдэнэ

 

Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал, ядуурлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал, хүн ам зүй, жендерийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, хяналт тавих

88190603

Өрөөний №408

Crystal_gem_bb@yahoo.com