Нийгмийн бодлогын хэлтэс

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
Нийгмийн бодлогын хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг

 

   Аймгийн нийгмийн бодлогын стратеги бодлого, тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох, төлөвлөх, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд, биеийн тамир, спорт, нийгмийн халамж үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлт, хүүхэд залуучууд, ахмад настнууд зэрэг хүн ам зүйн чиглэлээр явуулах бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах үйл ажиллагааг бодлогын түвшинд удирдан чиглүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

 
Холбогдох файлууд

 

 1. Аймгийн “Боловсролыг дэмжих дэд хөтөлбөр-“ийн 2015 оны төлөвлөгөө./Үзэх/
  2.    Аймгийн “Эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийн дэд хөтөлбөр”-ийн 2015 оны төлөвлөгөө. /Үзэх/
  3.    “Хоршоог дэмжих дэд хөтөлбөр-ийн 2015 оны төлөвлөгөө. /Үзэх/
  4.    “Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийн 2015 оны арга хэмжээний төсөв. /Үзэх/
  5.    “Соёл, урлагийг хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийн 2015 оны арга хэмжээний төсөв. /Үзэх/
  6.    Дэлхий, тив, улсын зэрэглэлтэй тэмцээнд медаль хүртсэн тамирчид, дасгалжуулагчийг шагнах журам. /Үзэх/
  7.    Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ. /Үзэх/
  8.    Сэтгэлд нийцсэн эрүүл мэндийн найман үйлчилгээний удирдамж. /Үзэх/
  9.    Эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлэгчийн эрх, үүрэг. /Үзэх/
  10.  Эрүүл мэндийн салбарын тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр дүнг үнэлэх журам. /Үзэх/
  11. “Эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийн дэд хөтөлбөр”-ийн 2014 оны хэрэгжилт./Үзэх/

 

АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

 

Ажилтны нэр Албан тушаал Өрөөний
болон Утас
дугаар
Цахим хаяг
Соёл-Эрдэнийн Уранцэцэг Хэлтсийн дарга №408
99148717
 urnaa.0605@yahoo.com
Тэрбишийн
Чимэд
Эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн №402
93035888
chimed_ bi@yahoo.com

 Хүүгийн

Баяржаргал

Боловсрол, хүүхэд, гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 №402

99034275

Ганбатын
Анхбаатар
Соёл, спорт, төрийн бус байгууллага, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн №402
89545522
ankhaa_gt800@yahoo.com