Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 06 дугаар сарын 10-ныөдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

138

Аймгийн удирдах ажилтнуудын 2019 оны 06 дугаар сарын 10-ны

өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар

 

Үүрэг даалгавар Хэрэгжүүлэх хугацаа Хэрэгжүүлэх байгууллага
1 Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгт хамрагдах  

 

 

Бүх байгууллагууд