Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2019 оны 04 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө, гарсан шийдвэр

397

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2019 оны 04 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө, гарсан шийдвэр

 

 

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2019 оны 05 дугаар хуралдаан 2019 оны 05 дугаар сарын 24 -ний өдрийн 10.00 цагаас аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд боллоо.

 

Хэлэлцэх асуудал Гарсан шийдвэр
1

Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2019 оны төлөвлөгөөг батлах тухай

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гишүүдийн 100 хувийн саналаар батлав.

2

Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргүүлэх тухай

А.Отгонтуяа, Б.Үүрийнтуяа, М.Мөнхнаран, Г.Дашжаргал, Г.Энхжаргал, Ө.Наранчулуун, Г.Чинмэргэн, Б.Болд-Эрдэнэ, Г.Батсүх, Ю.Цэвэлмаа, А.Баярцэнгэл, С.Сувдмаа, Т.Дашцэдэн, С.Түмэндэлгэр, Г.Наранчимэг, Л.Бат-Амьдрал, Д.Саранцэцэг, М.Энхцэцэг нарыг төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргүүлэх саналыг аймгийн Засаг даргад уламжлахаар шийдвэрлэв.