Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдад олгосон тусламж, дэмжлэгийн мэдээлэл

410

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдад

олгосон тусламж, дэмжлэгийн мэдээлэл

2019.06.10

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын “Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 6 албан хаагчид 1,8 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж, шинэ хүүхэдтэй болсон 2 албан хаагчид 200,0 мянган төгрөгийн дэмжлэг, олон хүүхэд төрүүлж, өсгөн хүмүүжүүлж Алдарт эхийн одонгоор шагнагдсан 1 албан хаагчид 272,0 мянган төгрөгийн үнэ бүхий зүйл, аймгийн Засаг даргын нэрэмжит спортын бага наадамд амжилттай оролцож шагналт байранд орсон 2 албан хаагчид 250,0 мянган төгрөгийн урамшуулал дэмжлэгийг тус тус олгосон байна.