Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдынцалингийн шатлал ахиулсан байдлын мэдээлэл

61

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын

цалингийн шатлал ахиулсан байдлын мэдээлэл

2019.02.01

Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээг үндэслэн 2019 оны 01 дүгээр сард Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Отгончимэг, Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн Төсөв, бүртгэлийн мэргэжилтэн У.Занабазар, Төрийн сангийн төлбөр, тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн Л.Цэцгээ нарын цалингийн шатлалыг ахиулан олгосон.