Төмөр замын бүтээн байгуулалтад оролцох инженер техникийн мэргэжлийн цэргийн бэлтгэл үүрэгтэнг бүртгэж байна

186

Төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажилд өөрийн хүсэлтээр оролцох инженер техникийн мэргэжлийн цэргийн бэлтгэл үүрэгтэнг Засаг даргын Тамгын газрын 407 тоот өрөөнд 2019 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдөр хүртэл бүртгэж байна. Үүнд

Инженерийн мэргэжилд: Авто замын, гүүр хоолойн, тоо хэмжээний, геодези хэмжилтийн, материал чанарын лаборантын инженер

Техникийн ажилтанд: Том оврын автомашины жолооч, бульдозерчин, автогрейдерчин, индүүчин жолооч, усны машины жолооч, шанагат ачигчийн оператор, өөрөө буулгагчийн жолооч, трайллерийн жолооч, кранчин, экспаваторчин

Холбоо барих: ЗДТГ 407 тоот, 99694241