Засаг даргын зөвлөлийн хурал боллоо

259

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 2019 оны ээлжит хурал 2019 оны 06 сарын 06-ны өдөр боллоо.

Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын баримт бичигт тусгах саналыг танилцуулж  батлуулах, Хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч ажиллуулах, мөнгөн урамшуулал олгох журам, Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын 2018 оны гэрээ, үйл ажиллагаанд хийсэн  хяналт, шалгалтын  тайланг танилцуулах, Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьсан ажлын тайланг танилцуулах зэрэг асуудлуудыг тус тус хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.