Ажлын зар

63

Ажлын зар

 

1.Говьсүмбэр аймгийн татварын хэлтсийн Татварын орлогын тасагт татвар хураагчийн сул орон тоонд  дараахь шаардлагыг хангасан иргэдээс сонгон шалгаргуулж авна. Тавигдах шаардлага:
Төрийн албаны дэс түшмэлийн сул орон тоонд шалгал  өгч, нөөцөд бүртгэлтэй, эсхүл төрийн жинхэнэ албанд ажиллаж байгаа Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлээр бакалаврын зэрэг хамгаалсан /нягтлан бодогч, эдийн засагч, санхүүгийн менежер зэрэг мэргэжилтэй байж болно./
Компьютерийн хэрэглээний программуудад ажиллах чадвартай
Харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай, зөв харилцаа хандлагатай
Хариуцлага хүлээх, ажлын ачаалал даах чадвартай
Ямар нэгэн гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдож байгаагүй
ЖИЧ: Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан бол давуу тал болно.
Лавлах утас: 99207737

 

2.Говьсүмбэр аймгийн татварын хэлтсийн Захиргаа эрсдэл статистикийн тасагт хуулийн зөвлөх, хүний нөөцийн ажилтаны сул орон тоонд  дараахь шаардлагыг хангасан иргэдээс сонгон шалгаргуулж авна. Тавигдах шаардлага:
Төрийн албаны дэс түшмэлийн сул орон тоонд шалгал  өгч, нөөцөд бүртгэлтэй, эсхүл төрийн жинхэнэ албанд ажиллаж байгаа
Хууль, эрх зүйн чиглэлээл бакалаврын зэрэг хамгаалсан
Компьютерийн хэрэглээний программуудад ажиллах чадвартай
Харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай, зөв харилцаа хандлагатай
Хариуцлага хүлээх, ажлын ачаалал даах чадвартай
Ямар нэгэн гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдож байгаагүй
ЖИЧ: Мэргэжлээрээ ажиллаж байсан бол давуу тал болно.
Лавлах утас: 99207737