Төрийн үйлчилгээний салбарынханд

367

Төрийн үйлчилгээний салбарынханд …

 

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас энэ онд төлөвлөсний дагуу Нийгмийн үйлчилгээний салбарт 105 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ.

 

Уламжлалт Боржигин наадам, аймаг байгуулагдсаны 25 жилийн ойн өмнөхөн аймгийн төсөв бүрдүүлэх талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлж ирсэн Татварын хэлтсийн албан хэрэгцээнд 1 автомашин, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хэв журам сахиулах, ард иргэдийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллахад нь дэм үзүүлж цагдаагийн хэлтэст хөдөлгөөнт эргүүлийн 2 автомашин, гэр хорооллын хур хогийг ачиж зөөвөрлөх, оршин суугчдын эрүүл аюулгүй амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд хог ачиж буулгах автомашиныг “Тохижилт Сүмбэр” ОНӨААТҮГазарт, нэгдсэн эмнэлэгт 2 иж бүрэн компьютер тус тус гардуулсан байна.

 

Машины түлхүүр гардуулах ёслолын үеэр аймгийн Засаг дарга Г.Батсуурь орон нутгийн төсвөөс зарцуулсан хөрөнгө оруулалтыг зохистой ашиглаж үр дүнд хүрэх, ашиглалтыг сайжруулж ажиллах захиа даалгавар өгч ажлын амжилт хүссэн юм.

 

Т.Болдбаатар